isy® declaration

onderneming

wij voelen ons verantwoordelijk voor de mensen, bedrijven, en het milieu in onze omgeving. isyexpo handelt conform de wet, regelgeving en de algemeen geldende normen en waarden. (universal declaration of human rights / oecd guidelines for multinational enterprises) dit in acht genomen, zijn wij geen onderdeel van een sekte of soortgelijke groepering. wij kunnen dus elke opdracht weigeren die niet voldoet aan onze morele of ethische principes.

klanten

het spreekt vanzelf dat isyexpo zijn klanten met discretie en respect behandeld. wij erkennen de materiële en intellectuele-eigendomsrechten. ons bedrijf zal niet toestaan dat concurrentie zal worden beïnvloed door corruptie, bedrog, diefstal, fraude, uitbuiting of prijsafspraken met de concurrent.

partners

isyexpo behandelt zijn partners fair en coöperatief. onze overeenkomsten houden rekening met de leeftijd van het van personeel, het type werk en de arbeidsomstandigheden. als we afwijkingen van ons beleid en dat tijdens onze regelmatige bezoeken waarnemen, stellen we voor deze afwijkingen te corrigeren en ons over deze veranderingen te informeren om zo aan onze eisen te voldoen op de gestelde deadlines.

personeel

elk gelijk gekwalificeerd personeelslid wordt gelijkheid en gelijke kansen geboden, ongeacht nationaliteit, afkomst, religie, kijk op de wereld, leeftijd, levensstijl enz. ons management is verantwoordelijk voor de verspreiding en de naleving van onze principes aan medewerkers, partners, leveranciers, evenals klanten. alle medewerkers hebben daarom de plicht om te voldoen aan onze ethische principes en hetzelfde te vragen van anderen.

gemeenschap

isyexpo heeft klanten in landen over de hele wereld. we besteden aandacht aan en eerbiedigen de verscheidenheid van culturen, zoals etnische bijzonderheden. regelmatig geven wij onze steun aan sociale, culturele, sociale en charitatieve projecten. wij accepteren geen kinderarbeid (VN-verdrag inzake de rechten van het kind).

het milieu

we geven voorrang aan duurzaam, herbruikbare en milieuvriendelijke producten. isyexpo gebruikt moderne machines en effectieve processen in de gehele productiecyclus dit om een minimum aan materiaal te verwerken en het bereiken van een verlaging van de milieu-impact. proactief en voortdurend streven wij naar vermindering van de co² productie binnen onze productiecyclus en vervoer structuur.

Content

Telefonisch advies
+49 6722 9372-280

Contact
Contactformulier

Voor u bereikbaar
8:00 - 17:00

Nieuwsbrief
Abonneer nu

facebook
isyexpo