Etyka Pracy I Ochrona Środowiska

Przedsiębiorstwo

W Jesteśmy odpowiedzialni za ludzi, społeczeństwo i środowisko w naszym łańcuchu wartości. W tym celu isyexpo wdraża obowiązujące przepisy, regulacje, takie jak ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym §7A, koncepcja odbioru, regulacje i dobrowolne porozumienia (Powszechna Deklaracja Praw Człowieka / Wytyczne OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych).). Przy tym nie należymy do żadnej sekty lub innej podobnej organizacji. Generalnie możemy odmówić przyjęcia zamówienia z powodów moralno-etycznych.

Klienci

Szacunek i dyskrecja dla naszych klientów jest dla isyexpo oczywista.
Własność intelektualna i merytoryczna zostanie uznana. Nasza firma nie dopuszcza by uczciwe współzawodnictwo zostało dotknięte przez korupcje, kradzieże, oszustwa, przymusy lub ciche umowy z konkurencją.

Partnerzy

isyexpo obchodzi się ze swoimi partnerami uczciwie i kooperatywnie. Nasze umowy respektują wiek pracowników, rodzaj oraz warunki pracy. Podczas częstych wizyt zauważamy odstępstwa od naszej polityki, podajemy okres czasu, by skorygować takie odchylenie i by nas poinformować.

Współpracownicy

isyexpo oferuje każdemu równie wykwalifikowanemu współpracownikowi równe szanse, niezależnie od płci, narodowości, pochodzenia, religii, poglądowi na świat, wieku, stylu bycia, itp. Nasze kierownictwo jest odpowiedzialne za przekaz naszych podstawowych zasad wobec współpracowników, partnerów, dostawców i również klientów i uważają by tych reguł przestrzegać. Wszyscy nasi współpracownicy są zobowiązani by tych reguł przestrzegać.

Społeczeństwo

isyexpo posiada klientów w wielu krajach na całym świecie. Szanujemy i respektujemy różne kultury i etniczne osobliwości. Wspieramy regularnie kulturowe, charytatywne i socjalne projekty. Nie akceptujemy wykorzystania dzieci w pracy (wg Praw Dziecka ONZ).

Środowisko

Długowieczne, nadające sie do recyklingu i przyjazne środowisku produkty mają u nas pierwszeństwo. isyexpo stosuje nowoczesne maszyny i efektywne procesy by zminimalizować zużycie materiału ale również by nie obciążać środowiska w procesie produkcji. Pracujemy aktywnie nad stworzeniem struktury sprzedaży i transportu ubogiej w CO².

Content

Konsultacja telefoniczna
+49 6722 9372-280

Kontakt
Formularz kontaktowy

Osiągalność
8:00 - 17:00

Newsletter
Prenumeruj newsletter

facebook
isyexpo